اندوموتور BOMEDENT – IRoot Pro

25,900,000 تومان -

اندو موتور BOMEDENT – Marc III

20,500,000 تومان -
-17%
کیت ماتریس سکشنال / TorVm
افزودن به سبد خرید

کیت آسورت ماتریس سکشنال / TorVm

1,900,000 تومان
-17%
کیت روکش سلولوئیدی قدامی / TorVm
افزودن به سبد خرید

کیت روکش سلولوئیدی قدامی / TorVm

725,000 تومان
-17%
کیت روکش سلولوئیدی خلفی / TorVm
افزودن به سبد خرید

کیت روکش سلولوئیدی خلفی / TorVm

725,000 تومان
-17%
کیت روکش سلولوئیدی اطفال / TorVm
افزودن به سبد خرید

کیت روکش سلولوئیدی اطفال / TorVm

725,000 تومان

ماندرل فشاری / TorVm

210,000 تومان -