باندینگ (6)

کامپوزیت (17)

سفید کننده دندان (4)

اسید اچ (17)

ضد حساسیت (3)

لاینر و مواد کف بندی (1)

پالیش و پرداخت (9)

قلم و ابزار

نوار (14)

وج (3)

ضد عفونی کننده

پانسمان (5)

فیشور سیلانت (1)

جرمگیری (2)

محافظ لثه (2)

سایر ترمیم و زیبایی (6)

آمالگام (3)